Telefon: 0 346 219 1665 Belgegeçer: 0 346 219 1613 yabancidiller@cumhuriyet.edu.tr

Menü

YÜKSEKOKULUMUZ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu

Tanıtım

    Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 29/5/2006 tarihli ve 11529 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

     Daha önce Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 220 / 6250 sayılı ve 28 Temmuz 1983 tarihli direktifleri doğrultusunda kabul edilmiş olan Yüksek Öğretim Kurumlarında uygulanacak " Yabancı Dil Çerçeve Programı " uyarınca yabancı dil servis derslerinin verildiği Yüksekokulumuzda, 1992 – 1993 öğretim yılından bu yana yabancı dil dersleri 2547 sayılı kanunun 3747 sayılı kanunla değişiklik yapılan 5 / 1 maddesinde yer alan yabancı dil derslerinin programlanması ve okutulması doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 19.8.1991 tarih ve 91.30.920 sayılı kararı gereğince “Zorunlu Kredili Ders” olarak verilmektedir.

     Yüksekokulumuz, Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Eğitimi, Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği Zorunlu Hazırlık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tüm bölümleri ile Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri için İsteğe Bağlı Hazırlık sınıflarının yanı sıra üniversite bünyesinde bulunan tüm fakülte ve yüksekokulların yabancı dil derslerini İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere üç dilde vermenin yanında bunun koordinasyonunu  ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ

        Yabancı Diller Yüksekokulu olarak misyonumuz, üniversitemize yeni kayıt yaptıran önlisans ve lisans öğrencilerine üniversite eğitimleri boyunca ve sonrasında da mesleki alanlarında kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri, yazılı ve görsel materyalleri takip etmeleri için gerekli olan İngilizce bilgi ve becerilerini geliştirecek nitelikli bir eğitim sunmaktır.

 

VİZYONUMUZ

        Üniversitemizin genel vizyonuna ve çağdaş, uluslararası niteliklere uygun biçimde; öğrencileri gerek devam edecekleri bölümlerde, gerek yaşamın farklı alanlarında kullanacakları yabancı dil bilgisini daha kolay ve kalıcı şekilde öğrenmeleri için yeni yöntem ve teknolojik ekipmanları kullanarak interaktif öğretme metodları geliştirmek ve nitelikleri ile ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

Yüksekokulumuza Emeği Geçenler

       

Yabancı Diller Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri ve Standartları Tablosu

Yabancı Diller Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Yabancı Diller Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosunu PDF ve Word dosyası olarak indirebilirsiniz.


Word Dosyası İndir

Pdf Dosyası İndir

Yabancı Diller Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Yabancı Diller Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri Tablosunu PDF ve Excel dosyası olarak indirebilirsiniz.


Excel Dosyası İndir

Pdf Dosyası İndir