İç Kontrol

İç Kontrol

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak misyonumuz üniversitemize yeni kayıt yaptıran önlisans ve lisans öğrencilerine üniversite eğitimleri boyunca ve sonrasında da mesleki alanlarında kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmelerini, bilgiye ulaşma yollarını ve değerlendirme yöntemlerini öğretecek, ikinci bir dil öğrenme becerilerini kazandıracak, yabancı dil öğrenmeyi öğretecek, yabancı dil bilgisi az ya da hiç olmayan öğrencilerimize ileri eğitim teknolojilerini ve metotlarını kullanarak dili oluşturan temel parçaları öğretecek ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandıracak nitelikli bir eğitim sunmaktır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vizyonu Atatürk ilkelerine bağlı, takım çalışmasına yatkın, paylaşımcı, yenilikçi, dinamik, üretken ve yetkin eğitim kadrosuyla, çağdaş, uluslararası niteliklere uygun biçimde; öğrencileri gerek devam edecekleri bölümlerde, gerek yaşamın farklı alanlarında kullanacakları yabancı dil bilgisini daha kolay ve kalıcı şekilde öğrenmeleri için yeni yöntem ve teknolojik ekipmanları kullanarak interaktif öğretme metotları geliştirmek ve nitelikleri ile ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktır.